Projekt EU

Projekt EU2023-11-29T13:04:52+00:00

Projekt Výměna strojního vybavení společnosti Miroslav Hofman je spolufinancován Evropskou unií. 

Hlavním cílem projektu snížení energetické náročnosti výrobního procesu ce společnosti Miroslav Hofman je dosažení snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti pomocí výměny stávajícího strojního vybavení za nové.

PROJEKT Miroslav Hofman – Využití inovativní technologie
Registrační číslo CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0003985
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavádění inovativních technologií při využívání stavebních a demoličních odpadů. Realizací projektu dojde k rozšíření potenciálu
pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s odpady.